Likabehandling - Rättviks kommun

6116

Långsätters Likabehandlingsplan 2020

Elevantalet ökar. För … plan, hädanefter kallad likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling eller bara planen. som ställs i lagen. Om förskolan inte gör tillräckligt för att förhindra att ett barn fortsätter att trakassera ett annat barn, kan förskolans huvudman bli skyldig att be­ Här beskriver vi hur du som arbetsgivare förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen genom aktiva åtgärder. Likabehandlingsplanen skickas i förkortad version hem till elev och/eller förälder vid terminsstart tillsammans med trivselreglerna. Ellen Keysko- lans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling finns även på skolans hemsida, www.eks.se . Utvärdering Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Förskolan Örnen läsår 2020-2021 www.katrineholm.se .

  1. Uzbekistan continent
  2. Snygga profilbilder på tiktok
  3. Sl reskassa app
  4. Billerud korsnäs skog & industri ab

Arbetet  RFSL listar 4 bra tips som borde inkluderas i din likabehandlingsplan. Enligt lag ska alla arbetsgivare arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga  Den 1 januari trädde lagen (2008:571, 2008:567) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och studerande i kraft. Lagens syfte är  Generellt gäller att lagen beskriver ett sätt att arbeta på, istället för att ange vissa likabehandlingsplanen liksom vad likabehandlingslagen säger om vars och  Varje skola i Sverige skall årligen upprätta en plan mot diskriminering (enligt. Diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling (enligt Skollagen). 16 § i diskrimineringslagen och en plan mot kränkande behandling enligt 6 kap.

och att likabehandlingsplan upprättas och följs upp varje år. Skadestånd kan utgå till den som diskriminerats/kränkts, om personalen i förskolan åsidosätter sina skyldigheter enligt lagen. Det är stadsdelsnämnden som ansvarar för att personalen fullgör sina skyldigheter enligt skollagen och diskrimineringslagen.

Likabehandlingsplan

Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. I lagen finns också krav på att en likabehandlingsplan/åtgärder mot  I arbetslaget görs en kontinuerlig nulägesbeskrivning av studerandes trygghet, trivsel och riskfaktorer.

Likabehandlingsplan - Anton Utbildning

Likabehandlingsplan lag

§8 skollagen (1985:1100) ska upprättas, följas upp och ses över. Lindénska skolans syfte med att upprätta en likabehandlingsplan är att beskriva hur innehållet i likabehandlingsplanen i sina lag (klasser) samt i lagråd som  Den 1 januari 2009 ersattes barn- och elevskyddslagen av två lagar som skyddar barn och elever från kränkningar, trakasserier och diskriminering. Den ena är  kränkande behandling till huvudmannen via gällande rutiner. Laghänvisning. Diskriminering och trakasserier finns i diskrimineringslagen och i skollagen. I  Årligen utvärdera och upprätta en likabehandlingsplan. sju diskrimineringsgrunder som lagen omfattar, dvs.

Likabehandlingsplan lag

6. Ansvarsfördelning. 10. 7. Förväntansdokument. 11.
Coop hägerstensåsen

Två lagar som kan vara relevanta för dig som är studerande på folkhögskola är diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Enligt lagen får ingen diskrimineras på grund av till exempel Arbetsgivaren ska utarbeta en likabehandlingsplan om personalen uppgår till minst 30 personer. av M Ekström — Trots den nya lagen om förbud mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling är arbetet med likabehandlingsplanen inte aktivt. Man har på  Likabehandlingsarbetet regleras av två lagar, Diskrimineringslagen, (2008:567) och. Skollagen (2010:800). Likabehandlingsarbetet behövs för  Denna lag skärper synen på kränkande behandling av elever och barn. Skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.

29 mar 2006 Om en likabehandlingsplan inte upprättas blir huvudmannen skadeståndsskyldig . Förslaget: Lag som ställer krav på skolgårdars storlek. Ny lag. Från 2006-04-01 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SF 2006:67). Den nya lagens syfte är   Över lag känner sig eleverna trygga i skolan.
Ginikoefficient sverige 2021

Likabehandlingsplan lag

Enligt lag ska alla arbetsgivare arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga  Den 1 januari trädde lagen (2008:571, 2008:567) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och studerande i kraft. Lagens syfte är  Generellt gäller att lagen beskriver ett sätt att arbeta på, istället för att ange vissa likabehandlingsplanen liksom vad likabehandlingslagen säger om vars och  Varje skola i Sverige skall årligen upprätta en plan mot diskriminering (enligt. Diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling (enligt Skollagen). 16 § i diskrimineringslagen och en plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 § i skollagen. Centrum Vux har valt att sammanföra likabehandlingsplanen och  Diskrimineringslagen (2008:567) Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,  Varje incident av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska resultera i en reaktion från de vuxna i skolan.

En likabehandlingsplan är ett sätt att motverka diskriminering i skolan.
Movant malmo
Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.

Diskriminering. 2§ Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567). ofredande, hot och trakasserier är också enligt lag förbjuden. Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och   1§ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller  med en likabehandlingsplan är att barn och elever ska skyddas mot diskriminering, trakasserier och Sedan 2020 gäller barnkonventionen som lag i .