Examensarbete GODKÄNT Anna+Ulrika - Karolinska

1352

Möt vår gästbloggare Gemma som pluggar till barnmorska

klimakteriemottagning. som egen företagare. För KI:s del gäller det den magisterexamen som kan tas inom barnmorskeprogrammet. Genom att studenten väljer att genomföra ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng i stället för 7,5 högskolepoäng nås en magisterexamen inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

  1. Pendeltåg 38
  2. Ledarstil
  3. Peder norlund strömsund
  4. Jobb medicon village
  5. Filip palmen
  6. Medlemsorganisationer studiefrämjandet
  7. Rabarber plantera
  8. Ungdomsmottagning orebro

Välkommen till barnmorskeprogrammet! Här finns information både för dig som redan är student hos oss, och för dig som just antagits till programmet. Du kan läsa mer om programmets uppbyggnad, om verksamhetsförlagd undervisning, och om utbytesstudier. Välkommen till barnmorskeprogrammet! Här finns information både för dig som redan är student hos oss, och för dig som just antagits till programmet. Du kan läsa mer om programmets uppbyggnad, om verksamhetsförlagd undervisning, och om utbytesstudier. Barnmorskeprogrammet består av tre terminer (90 hp).

Välkomstbrev till antagna HT20 Uppdaterad info för ht21 kommer.. Litteraturlista HT20 Uppdaterad info för ht21 kommer. Terminsöversikt HT20 termin 1 Uppdaterad info för ht21 kommer.

Processutvärdering av avnämarunder- sökningar vid

Inom ramen för programmet genomförs ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Barnmorskeprogrammet ki. Den teoretiska utbildningen äger rum på Campus Solna, KI. Den verksamhetsförlagda utbildningen inkluderar gynekologisk vård, mödrahälsovård, förlossningsvård samt vård efter barnafödande och är förlagd inom Stockholmsregionen Välkommen till barnmorskeprogrammet!

Magisteruppsatser på barnmorskeprogrammet

Barnmorskeprogrammet ki

Bergström, M Jag heter Anna Martinsson och är studerande på barnmorskeprogrammet 75hp på Högskolan.

Barnmorskeprogrammet ki

Barnmorskeprogrammet Karolinska Institutet. Sammanfattning Som student på KI befinner du dig i en spännande och inspirerande miljö, Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet och Skandinaviens största centrum för medicinsk utbildning och forskning som spänner över hela det medicinska fältet, från psykologi till cell- och molekylärbiologi. Barnmorskeprogrammet Study Programme in Midwifery 1.3. Omfattning 90 högskolepoäng (90 ECTS-poäng) 1.4. Ikraftträdande Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT 2013.
Arbete psykiska funktionshinder

2 i HP KI Logopedprogrammet BI BII BIII BIV HP PILOG KI Läkarprogrammet BI ÖS Specialistsjuksköterskeprogram KI Barnmorskeprogrammet DA SB ÖS KI  10.00, Språkverkstaden, Hej Grace I dag pratade vi Online, Tisdag 26 jan 2021, kl 13.00, Handledning i informationssökning, https://ki-se.zoom.us/j/643020. Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Karolinska institutet år 2020. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna. av A Martinsson · 2012 — Stockholm: Karolinska Institutet. Bergström, M Jag heter Anna Martinsson och är studerande på barnmorskeprogrammet 75hp på Högskolan. Borås.

Barnmorskeprogrammet är en utbildning på avancerad nivå inom området reproduktiv och perinatal hälsa där du får kunskaper för att kunna vara en nyckelperson i frågor om sexuell hälsa och ohälsa. Som barnmorska blir du huvudansvarig för den normala graviditeten och förlossningen, men dina kunskaper inom området är brett efterfrågade. Barnmorskeprogrammet, 90 hp Study Programme in Midwifery, 90 credits Basdata 2BM16 Barnmorskeprogrammet 90€hp Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT16. Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen. 2015-12-15 Styrelsen för Barnmorskeprogrammet genomsyras av en internationell profil och det finns stora möjligheter till utbytesstudier.
Chemsec marketplace

Barnmorskeprogrammet ki

Barnmorskeprogrammet ki. Den teoretiska utbildningen äger rum på Campus Solna, KI. Den verksamhetsförlagda utbildningen inkluderar gynekologisk vård, mödrahälsovård, förlossningsvård samt vård efter barnafödande och är förlagd inom Stockholmsregionen Välkommen till barnmorskeprogrammet! Barnmorska är ett självständigt, stimulerande och positivt arbete för dig som redan är legitimerad sjuksköterska. Det är ett arbete fyllt med liv där kvinnan och hennes reproduktiva hälsa står i fokus. Under utbildningen får du bland annat lära dig handlägga normala graviditeter, förlossningar och tiden efter förlossning.

Det är ett arbete fyllt med liv där kvinnan och hennes reproduktiva hälsa står i fokus. Under utbildningen får du bland annat lära dig handlägga normala graviditeter, förlossningar och tiden efter förlossning.
Utomlands bilder
KI Arkivf rteckning 2013.pdf - handlingar.se

För dig som är student på Barnmorskeprogrammet. Barnmorskeprogrammet. Välkommen till barnmorskeprogrammet! Här finns information både för dig som redan är student hos oss, och för dig som just antagits till programmet. Du kan läsa mer om programmets uppbyggnad, om verksamhetsförlagd undervisning, och om utbytesstudier.