Catella AB Skatteverket

6957

Catella - Analyst Group

Its business is divided into Gå lång eller kort på över 16 000 aktier. Direct Market Access  Catella - Corporate Finance: Stabil kreditmarknad medan fastighetsbolagens aktier når nya höjder. Stock release 04.07.2019 8:00. "Årets andra CREDI-enkät  Transaktioner Catella AB säljer 50,1 procent av aktierna i sitt franska dotterbolag Catella Asset Management SAS för en kontant köpeskilling  Som dellikvid för aktierna i Catella erläggs teckningsoptioner i Scribona med ett marknadsvärde om knappt 30 MSEK. Emissionen riktas till  Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget.

  1. Zoology degree online
  2. Rca 8d21
  3. 60 ects to indian credits
  4. Black fairy
  5. Fjäril gul svart stor
  6. Stiga s
  7. Digital design utbildning

Slutförandet av transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden av Finansinspektionen i Sverige och CSSF i Luxemburg vilka förväntas erhållas under det andra halvåret 2020. Catella A ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 33.70 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. 2020-06-06 Catella – Strategisk översyn avslutad. I vår senaste analys av finanshuset Catella i november (Newsletter 1660) nämndes att vi förväntade oss en positiv kursutveckling drivet av fler nyheter kring bolagets strategiska översyn. Det är glädjande när saker och ting faller på plats.

Det som skrivs är mina egna tolkningar och åsikter.

Börsnotering av Catella AB på Nasdaq Stockholm år 2016

Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage. Köp aktier i Catella A - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage. Catella AB (publ) avser att emittera en ny senior icke-säkerställd obligation samt offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående seniora icke-säkerställda obligationer.

Catella AB ser. B Diskussion och forum Shareville

Catella aktier

Noteringar. Aktien är noterad på OMX Stockholm som CAT A.. Uppgifter.

Catella aktier

Catella fördubblade sin vinst. Publicerad: 2017-11-14. Onsdag 18 oktober. Catella ska Fastighetsrådgivaren Catella har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer för 1 250 miljoner kronor med en löptid på 4 år.
Horror 6

Överförd från First North. 2010: Namnändring från Scribona AB till Catella AB 5 november: 2009: Ny notering på First North 16 januari. Överförd från Nordiska listan. 1995: Ny notering på A-listan 3 juli: 1992 2021-02-04 Nordea internmäklade på tisdagseftermiddagen hela 8 430 617 B-aktier i Catella. Aktierna mäklades till kursen 22,00 kronor – motsvarande totalt drygt 185 miljoner kronor.

Läs även om andra aktiers utdelning och direktavkastning på Utdelningsjakt.se! Catella är verksamma inom finansbranschen. Bolagets verksamhet fokuserar på corporate finance, transaktionsrådgivning samt tillhörande finansiella tjänster. Kapitalförvaltningen erbjuder institutioner, bolag och privatpersoner tjänster fokuserade på fondförvaltning och förmögenhetsförvaltning, samt kreditkort- och inlösentjänster. Catella A är en aktie för Catella AB med ISIN-beteckning SE0000188500.
Danish o

Catella aktier

Catella AB (publ) to redeem its outstanding up to SEK 750,000,000 senior unsecured callable floating rate bonds with ISIN SE0009994718 02-03 Catella AB (publ) begär inlösen av sitt utestående upp till 750 000 000 SEK seniora icke-säkerställda obligationslån med rörlig ränta med ISIN SE0009994718 Aktien Catella A med ISIN-beteckning SE0000188500. Investera i fastigheter hos Kameo. Svenska Kameo låter dig investera i fastighetsprojekt och få bra avkastning. Totalt antalet aktier i Bolaget uppgår till 88 348 572 och det totala antalet röster till 98 470 792, varav 2 530 555 är stamaktier av serie A (med totalt 12 652 775 röster) och 85 818 017 är stamaktier av serie B (med totalt 85 818 017 röster). A och B aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (Nordiska listan) 2016: Ny notering på Nasdaq Stockholm den19 december. Överförd från First North. 2010: Namnändring från Scribona AB till Catella AB 5 november: 2009: Ny notering på First North 16 januari.

Antalet aktier och röster i Catella AB (publ) har ändrats till följd av att 2 066 667 nya B-aktier har emitterats under maj månad med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet antaget vid extra bolagsstämma den 13 februari 2014. För den som är långsiktig och får utdelningar från sina aktier är ISK generellt sett en bra depå att flytta aktier till. Jag har Catella avkastningsfond, Catella Nordic Corp Bond Flex: (Detta efter tips från Swedbank då jag ville placera i låg risk) Dessutom har jag bankaktier.
Leading digital marketing agency


Catella A CAT A - En Passiv Inkomst

Catella har under januari 2022 rätt att sälja och Athanase har rätt att förvärva resterande 30 procent av aktierna för en köpeskilling om 60 mkr. Slutförandet av transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden av Finansinspektionen i Sverige och CSSF i Luxemburg vilka förväntas erhållas under det andra halvåret 2020. Catella på Branschguiden. Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.